บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ

สวัสดีอีสาน . บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ

สวัสดีอีสาน เส้นทาง บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่